ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนโครงการสื่อการสอนเพื่อการสื่อสาร GrapeSEED English Communication Solution ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประเมินพัฒนาการนักเรียน เพื่อเข้าเรียนห้องเรียนโครงการสื่อการสอนเพื่อการสื่อสาร GrapeSEED English Communication Solution ปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 ซึ่งเป็นผู้ศึกษาโปรแกรม GrapeSEED ตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเพื่อเข้าเรียนในระดับอนุบาลปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 1 ตามประกาศแนบท้ายนี้

ประกาศฯ ระดับอนุบาลปีที่ 1 ⇒ คลิกที่นี่⇐

ประกาศฯ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1   ⇒คลิกที่นี่ ⇐

แชร์ข่าวนี้