ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (L.A.S) ประจำปี 2562

ประชาสัมพันธ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา L.A.S (Local Assessment System) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 4 และ 5

ด้วยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1  ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 08.00-16.00 น.

สนามสอบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เพื่อทดสอบความรู้ความสามารถของนักเรียน และนำผลทดสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน

 

 

 

แชร์ข่าวนี้