ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 กรกฎาคม

เรียนผู้ปกครองทุกท่าน
ตามที่มีข่าว ครม. แจ้งเลื่อนเปิดเทอม เป็น 1 ก.ค. 2563 นั้น ขณะนี้กำลังรอรายละเอียดที่ชัดเจนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แล้วจะนำเสนออธิการบดีอนุมัติ ประกาศต่อไป

เนื้อข่าว “ครม.ไฟเขียว เลื่อนเปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จาก 16 พ.ค. เป็น 1 ก.ค.63  เมื่อวันที่ 7 เม.ย.63 ทำเนียบรัฐบาล   นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอการปรับการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 โดยให้สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 จากวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะปรับวิธีการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษา ของปีการศึกษา 2563 โดยกระทรวงศึกษาธิการจะได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019”
ซึ่งความเคลื่อนไหวในการเลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 กรกฎาคม ซึ่งจะต้องรอหนังสือสั่งการต่อไป ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางนี้ หรือครูประจำชั้น เป็นระยะ

แชร์ข่าวนี้