ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครองขึ้นเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน และบริบทต่างๆ เกี่ยวกับโรงเรียนให้กับผู้ปกครองทราบ

 

แชร์ข่าวนี้