ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 นอกจากนี้ทาง รร. ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ จำนวน 3 ท่าน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 24 คน และได้ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้ปรับตำแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน ขอจงมีความภูมิใจที่ได้ร่วมงานและพัฒนาโรงเรียนให้ก้าวหน้าต่อไป

แชร์ข่าวนี้