ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพงาน”สาธิตบัณฑิตน้อย 59″

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ต้นกล้าสาธิตบัณฑิตน้อย และวันแห่งความสำเร็จ” เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและประกาศเกียรติคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

แชร์ข่าวนี้