ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพต้นกล้า สาธิต บัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการ “ต้นกล้าสาธิตบัณฑิตน้อย และวันแห่งความสำเร็จ” เพื่อมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและประกาศเกียรติคุณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่อมกลาง อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้