ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษการอยู่ค่ายพักแรม และการพยาบาล

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษการอยู่ค่ายพักแรม และการพยาบาล

ภาพบรรยากาศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พิธีมอบเครื่องหมายวิชาพิเศษการอยู่ค่ายพักแรม และการพยาบาล ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 145 นาย เข้ารับเครื่องหมายพิเศษ
มอบโดย
1. คุณครูจิรัฐิพร นวนสาย ผู้ช่วยฝ่ายวิชากร
2. คุณครูพิชิต มีสุข ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และผู้กำกับลูกเสือสามัญ ทุกท่าน
ผู้รับผิดชอบ คุณครูอดินันท์ ศรีชมภู
 
 
 

แชร์ข่าวนี้