ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 มิถุนายน 2565  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น.   ณ.หอประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

เดือนมิถุนายน ของทุกปี จะเป็นเดือนที่ลูกศิษย์ จะได้มีโอกาสแสดงความเคารพรัก และระลึกถึงพระคุณของครู-อาจารย์  ที่ได้คอยอบรม สั่งสอน ทั้งวิชาความรู้ เพื่อปูพื้นฐานไปสู่อนาคต

ครูจึงเป็นบุคคลสำคัญเป็นลำดับที่ 2 รองจากบิดามารดา  จึงได้จัด พิธีไหว้ครู ขึ้นเพื่อแสดงความระลึกถึงบุญคุณครู โดยให้ตัวแทนถือพาน ตั้งแต่ชั้นบริบาล – ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 28 ห้อง

นำพานมาไหว้คุณครูประจำชั้นของตนเอง

 

ประธานในพิธี นางจิรัฐิพร นวนสาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

กำหนดการโครงการวันไหว้ครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคารประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

08.00 – 08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ
08.30 – 08.50 น. นักเรียนดื่มนมของโรงเรียน
08.50 – 09.30 น. นักเรียนตั้งแถวเดินเข้าหอประชุม
09.30 – 09.35 น. นักเรียนและคณะครูพร้อมเพรียงกัน
09.35- 09.40 น. ประธานจุดธูปเทียนดอกไม้บูชาพระรัตนตรัย
09.40 – 09.45 น. กล่าวรายงานวันไหว้ครู
09.45- 09.50 น. ประธานกล่าวเปิดงานวันไหว้ครู
09.50- 09.55 น. ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำไหว้ครู
09.55- 11.00 น. ตัวแทนนักเรียนนำกล่าวคำปฏิญาณตน
11.15 – 11.20 น. ตัวแทนนักเรียนนำพานขึ้นไปไหว้ครู
11.30 – 11.40 น. (นักเรียนที่นั่งร่วมกันร้องเพลงพระคุณที่สาม)
11.40 – 12.00 น. ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียนและกล่าวปิดงานวันไหว้ครู

 

ภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู 2565

  

   

   

ภาพถ่ายหมู่นักเรียนแต่ละระดับชั้น

ชั้นป.1/1

 

ป.1/2

 

ชั้นป .1/3

 

 

ป.2/1

 

ป.2/2

 

ป.2/3

 

ป.3/1

 

ป.3/2

 

ป.3/3

 

ป.4/1

 

ป.4/2

 

ป.4/3

 

ป.5/1

 

ป.5/2

 

ป.5/3

 

ป.6/1

 

ป.6/2

 

ป.6/3

 

 

ดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่🎇🎇 

 

แชร์ข่าวนี้