ข่าวประชาสัมพันธ์

“มหากวีศรีสยาม พระสุนทรโวหาร” โครงการวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา2565

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิต

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต กล่าวเปิดงาน

ผู้จัดโครงการ

นางสาวเบญญาภา ตรีวิเศษ

นางสายทิพย์ สิงห์แก้ว

 

พิธีกร

นางสาวอภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ

นายอดินันท์ ศรีชมภู

 

“แม้นใครรักรักมั่งชังชังตอบ

ให้รอบคอบคิดอ่านนะหลานหนา

รู้สิ่งใดไม่สู้รู้วิชา

รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี “

 

 พระอภัยมณี : กลอนสุนทรภู่   

    

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน “

             สุภาษิตสอนหญิง : กลอนสุนทรภู่

 

กำหนดการมีดังนี้

 

 

 

 

 

 

       

แชร์ข่าวนี้