ข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง เพื่อขอเข้ารับพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง เพื่อขอเข้ารับพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับจังหวัดบุรีรัมย์

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566

 

 

แชร์ข่าวนี้