ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตฯ ร่วมทอดกฐินสามัคคี ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันนี้ อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสภานักเรียน  เป็นตัวแทนคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ในการเป็นเจ้าภาพร่วม การทอดกฐินสามัคคีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ วัดเจดีย์ทราย บ้านหนองเกียบ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  โดยยอดองค์กฐินสามัคคีของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนและคณะครู ผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกันถวายมียอดทั้งสิ้น 36,740 บาท และสิ่งของเครื่องใช้อื่นๆ (ผงซักฟอก) จำนวน 1 ลังใหญ่

แชร์ข่าวนี้