ข่าวประชาสัมพันธ์

วันราชภัฏ 14 กุมภาพันธ์ 2564

“วันราชภัฏ ”  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดพิธีมอบเกียรติบัตร  “คนดีศรีราชภัฏ”  ผู้สร้างชื่อเสียง และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยคุณครู และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติบัตรดังนี้

 

ลำดับ ชื่อนักเรียน รางวัล ครูผู้ฝึกสอน
เด็กหญิงปทิตตา  โอฬารวณิช รางวัลระดับจังหวัด การสอบ TEDET วิชาคณิตศาสตร์  ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล นายชลิต มณีวรรณ
เหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ การสอบนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๓  ได้รับเกียรติบัตร นางวันเพ็ญ ทรงพระ
รางวัลที่ ๒ สอบคณิตศาสตร์ รร.บุรีรัมย์พิทยาคม ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล นางสาวกุสุมา บุญทา
เด็กชายกฤติน   วชิราสุริยา รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ โล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร นางจิรัฐิพร นวนสาย
เด็กหญิงกรณ์ภัสสรณ์  สิริรุ่งวณิช เหรียญเงิน วิชาคณิตศาสตร์ การสอบนานาชาติ  ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๓  ได้รับเกียรติบัตร นายชลิต มณีวรรณ
เด็กหญิงจิรัชยา จันท์ครบ เหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ การสอบนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๓  ได้รับเกียรติบัตร นางวันเพ็ญ ทรงพระ
เด็กชายวรรธณเดช จงสง่ากลาง เหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ การสอบนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๓  ได้รับเกียรติบัตร นายชลิต มณีวรรณ
เด็กชายพัทธดนย์  พัฒนพงษ์ไพบูลย์ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ การสอบนานาชาติระดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๓  ได้รับเกียรติบัตร นางวันเพ็ญ ทรงพระ
เด็กหญิงสรา  สุขศรีวงศ์ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ การสอบนานาชาติ ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๓  ได้รับเกียรติบัตร นางวันเพ็ญ ทรงพระ

 

 

 

         

 

        

 

    

 

 

    

 

 

 

 

แชร์ข่าวนี้