ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 70 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นตัวแทน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

สืบเนื่องจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต 1 ในวันที่26 พฤศจิกายน 2565 นั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เป็นตัวแทน 1 รายการ ได้แก่ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-3  ซึ่งต้องไปแข่งขันระดับภาคต่อ ในวันที่ 31 มกราคม 2566  ณ โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย อ.หนองพอก อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันที่งสิ้น จำนวน 61 ทีม  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการแข่งขันได้เหรียญทองลำดับที่ 24

โดยวันแข่ง อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียน และ คุณครูจิรัฐิพร นวนสาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ ร่วมเดินทางเพื่อให้กำลังใจแก่นักเรียน

รายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน

1. เด็กชายจตุรพร ถูสินแก่น  ชั้น ป.3
2. เด็กหญิงวรรณิศา สมัคค้า ชั้น ป.3

คุณครูผู้ฝึกซ้อม

1. คุณครูมินตรา พิมานรัมย์

2. คุณครูศุภกร วงศ์ทองเจริญ

ผลการแข่งขัน
ได้เหรียญทองลำดับที่ 24

แชร์ข่าวนี้