ข่าวประชาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานการบริหารและจัดเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ

ศึกษาดูงานการบริหารและจัดเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการพร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ศึกษาดูงานการบริหารและจัดเตรียมรับการประเมินสถานศึกษาและนักเรียนรางวัลพระราชทาน ณ โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัลพระราชทานยั่งยืน (ได้รับรางวัล 3 ครั้งภายใน 10 ปี)

โดยมีผอ.สุรชาติ ทอนศรี และคณะครูระดับอนุบาลได้ให้ความอนุเคราะห์ในการถ่ายทอดประสบการณ์ บรรยากาศการประเมิน การจัดทำเอกสาร การจัดเตรียมเด็ก กิจกรรมการนำเสนอ ซึ่งผลการศึกษาดูงานประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ครั้งนี้ครับแชร์ข่าวนี้