ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบ TEDET ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2563

 

ดูรายละเอียดโครงการ http://tedet.ac.th/main/index.asp

ดูกำหนดการได้ที่  http://tedet.ac.th/main/tedet_agenda.asp

แชร์ข่าวนี้