ข่าวประชาสัมพันธ์

สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

แชร์ข่าวนี้