ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสืออนุสรณ์ต้นกล้าสาธิต ปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

คณะครู บุคลากร และ นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกันถ่ายรูปเพื่อจัดทำ หนังสืออนุสรณ์ต้นกล้าสาธิต  ประจำปีการศึกษา 2563

ในหนังสือประกอบด้วย ประวัติโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สารจากอธิการบดี  สารจากคณบดี  สารจากผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

รูปคณะผู้บริหาร  คณะคุณครู  ครูต่างชาติ  รูปหมู่นักเรียนเรียงลำดับตามสายชั้น บริบาล-ป.6

ความประทับใจและรูปเดี่ยวของนักของนักเรียนชั้น ป.6

 หนังสืออนุสรณ์ต้นกล้าสาธิตบัณฑิตน้อย ปีการศึกษา 2562

 

ภาพบรรยากาศถ่ายรูปอนุสรณ์ ปีการศึกษา 2563

 

 

 

ตัวอย่างหนังสืออนุสรณ์ ปี 2562

        

       

แชร์ข่าวนี้