ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องเรียน GrapeSEED โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ห้องเรียน GrapeSEED โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2566 อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนางสาวจิตวดี วังสนาม หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ได้ต้อนรับ Trainer จาก GrapeSEED Thailand Mr.Dan Desrochers และ Miss Anne Khawngam เข้าสังเกตการสอนของครูชาวต่างชาติของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อติดตามให้คำแนะนำเทคนิคและการใช้สื่อการสอนได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุดรวมถึงการสอนการวิเคราะห์บทเรียนและการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ
👩‍👧‍👦 นักเรียนของเราเข้าใจภาษาอังกฤษผ่านการเรียนรู้ภาษา ซึ่งช่วยให้พวกเขาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเหมือนที่พวกเขาเรียนรู้ภาษาแม่ของพวกเขา!
👩‍👧‍👦 Our students pick up English through language acquisition, helping them learn English like they learned their mother tongue!

แชร์ข่าวนี้