ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรองโรงเรียนสาธิต มรภ.บร. (ป.1-3) ประจำปีการศึกษา 2562

 โครงการเดินทางไกลลูกเสือสำรอง (ป.1-3) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ประจำปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563

เปิดกอง และให้โอวาทลูกเสือสำรองก่อนเดินทางไกล โดย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ นายปารุส์ งามสะพรั่ง

ต่อด้วย การลอดถ้ำปากเสือ เดินทางไกลมอบธงสีประจำทีม

กิจกรรมในช่วงเช้า ฐานที่ 1-4

ฐานที่ 1 การผูกเงื่อนแลกิจกรรมกลางแจ้งฐานที่ 2 ปฐมพยาบาล และความปลอดภัย

ฐานที่ 3 ระเบียบแถว และสัญลักษณ์มือ

ฐานที่ 4 เหนื่อยกายสบายท้อง

กิจกรรมในช่วงบ่าย ฐานที่ 5- 8

ฐานที่ 5 ตาราง 9 ช่อง

ฐานที่ 6 ทรงตัวและโยนบอล

ฐานที่ 7 คลำดูหนูรู้ไหม

ฐานที่ 8 ปีนป่ายข้ามกำแพง

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อพัฒนาลูกเสือ ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

 

แชร์ข่าวนี้