ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงปทิตตา โอฬารวณิช เข้าค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.

วันนี้ เด็กหญิงปทิตตา โอฬารวณิช นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (สสวท.)  ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

   

แชร์ข่าวนี้