ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์การจราจรภายในมหาวิทยาลัยฯ

ประชาสัมพันธ์

การจัดระบบจราจร ภายในและภายนอก พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 05.00-18.00 น. ส่งผลให้ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ได้รับความสะดวก ในการนำส่งบุตร-หลาน มาซ้อมรับเกียรติบัตรและวุฒิบัตร การสำเร็จการศึกษานั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ปิดการเข้า – ออกมหาวิทยาลัยฯ  ทุกประตู และเปิดอำนวยความสะดวกให้เข้าออกได้เฉพาะประตู 5 และจะต้องมีบัตร VIP เพื่อเข้าออก  ดังนั้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประสานงานไปยังฝ่ายสวัสดิการ เพื่อขอใช้รถไฟฟ้าเพื่อรับ – ส่ง นักเรียน ที่บริเวณ ประตู 5 ซึ่งจะรอรับนักเรียนได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 09.30 น. และจะส่งนักเรียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. – 13.00 น. ในการนี้ มีครูรับ – ส่ง นักเรียนตลอดเวลา   จึงขอแจ้งมาเพื่อทราบ

แชร์ข่าวนี้