ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนและหลีกเลี่ยงการจราจร

ด้วยจังหวัดบุรีรัมย์ จะจัดงาน “ธ สถิตในใจประชา รอยยาตรามหาพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในโอกาสครบ ๒๔๒ ปี ของการก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ ในวันศุกร์ ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๑ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๑ โดยมีจำนวนชาวบุรีรัมย์ที่จะมาร่วมในการรำเทิดพระเกียรติทั้งสิ้น ๑๐,๒๔๒ คน จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มารับนักเรียนกลับตั้งแต่เวลา ๑๒.๑๐ – ๑๔.๐๐ น. เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรบริเวณการจัดงาน

ดาวน์โหลดหนังสือราชการ ⇒ คลิกที่นี่ ⇐

ดาวน์โหลดแผนผัง ⇒ คลิกที่นี่ ⇐

แชร์ข่าวนี้