ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการธรรมะร่วมใจ สายใยสู่สาธิต ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 มกราคม 2564 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้จัดโครงการ ธรรมะร่วมใจ สายใยสู่สาธิต

นักเรียนที่ร่วมโครงการ บริบาล-อนุบาล 3

โครงการนี้จัดเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสมาธิ   ระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ขัดเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์

ในโครงการ จัดให้นักเรียนได้รู้จักวิธี เดินจงกรม ฝึกจิตให้นิ่ง  นั่งสมาธิ  มีฐานต่าง ๆเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และตระหนักถึงบาป บุญ

       

 

 

       

 

 

 

      

 

  

          

 

                

 

แชร์ข่าวนี้