ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 พร้อมด้วยคณะครูประจำชั้น ครูพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เดินทางไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ อุทยานไม้ดอก เพ ลา เพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดบุรีรัมย์  นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเดินทางออกนอกสถานที่ สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ชมภาพเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่ <<

แชร์ข่าวนี้