ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (Classroom Meeting)

โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (Classroom Meeting)

วันนี้ อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (Classroom Meeting)  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการและกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 1/2561  พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ปกครองนักเรียน เพื่อการพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อไป  ทั้งนี้ โรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือด้วยดี มา ณ โอกาสนี้

ภาพบรรยากาศ เพิ่มเติม  >>คลิกที่นี่<<

แชร์ข่าวนี้