ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2561

โครงการวันลอยกระทง ประจำปี 2561

วันทึ่ 22 พฤศจิกายน 2561 อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย  และเพื่อเรียนรู้ประวัติ ความเป็นมา เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง การประดิษฐ์กระทง จากวัสดุธรรมชาติ ทั้งนี้ ยังได้มีการจัดประกวดนางนพมาศ ในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นเวทีแสดงออกและความสามารถของนักเรียน

ภาพบรรยากาศ >> คลิกที่นี่ <<

แชร์ข่าวนี้