ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการวันแม่แห่งชาติ” ประจำปี 2565

โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565" พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ จะหาใครมาเทียบยากจักหา 
ประพฤติดีด้วยใจการวาจา ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน " 
                              คำขวัญวันแม่พระราชทานปี 2565

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
เป็นประธานในพิธี
นางจิรัฐิพร นวนสาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
โดยในโครงการ ประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตร คุณแม่ตัวอย่าง ตั้งแต่ระดับชั้น บริบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 48 ท่าน
และมอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนอนุบาล
ที่ได้รับรางวัลในการประกวด ระบายสี ฉีกตัดปะภาพ ประดิษฐ์การ์ดวันแม่ อนุบาล 19 คน
และระดับชั้นประถมศึกษา ประกวดระบายสี คัดลายมือ การ์ดวันแม่ เขียนเรียงความ แต่งกลอน จำนวน 68 คน
รวมทั้งสิ้น 87 คน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจิรัฐิพร นวนสาย
นางสาวอุทุมพร วิชาพล
นางสาวเพ็ญประภา แผ้วพลสง
ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอขอบคุณ
.
.
คุณแม่ทุกท่าน และผู้ปกครองทุกท่าน
พิธีกร คุณครูอดินันท์ ศรีชมภู คุณครูอภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ
คุณครูผู้ฝึกซ้อมในทุกรายการแสดง
คุณครูผู้ควบคุมนักเรียนทุกท่าน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกคน
เพลงเพราะๆ วงดนตรีจากนักศึกษาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ฝ่ายเทคโน และคุณครูศุภกร วงศ์ทองเจริญ ควบคุมเครื่องเสียง และบันทึกภาพ
และผู้อื่นมีส่วนร่วมทุกท่าน
ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางจิรัฐิพร นวนสาย
นางสาวอุทุมพร วิชาพล
นางสาวเพ็ญประภา แผ้วพลสง
ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ขอขอบคุณ
.
.
คุณแม่ทุกท่าน และผู้ปกครองทุกท่าน
พิธีกร คุณครูอดินันท์ ศรีชมภู คุณครูอภิญญา ศักดิ์ผดุงกิจ
คุณครูผู้ฝึกซ้อมในทุกรายการแสดง
คุณครูผู้ควบคุมนักเรียนทุกท่าน
นักเรียนโรงเรียนสาธิตทุกคน
เพลงเพราะๆ วงดนตรีจากนักศึกษาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ฝ่ายเทคโน และคุณครูศุภกร วงศ์ทองเจริญ ควบคุมเครื่องเสียง และบันทึกภาพ
และผู้อื่นมีส่วนร่วมทุกท่าน

แชร์ข่าวนี้