ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการหนูน้อยอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการหนูน้อยอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการหนูน้อยอาเซียนขึ้นในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม สัญลักษณ์ธงชาติ สัตว์ประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียน
2. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญสัมพันธภาพระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน
3. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ความแตกต่างกันระหว่างภาษา ศาสนาแต่ละประเทศ
4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศ

แชร์ข่าวนี้