ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ

โครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ

วันนี้ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี ได้บำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 10

  

  

  

  

  

 

แชร์ข่าวนี้