ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จะจัดกิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ในวันพุธ ที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เวลา 13.00 – 15.00 น.

เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้การศึกษาแก่นักเรียน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย นักเรียนจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตเที่ยงธรรม

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการตัดสินใจในการเลือกคณะกรรมการสภานักเรียน

 

มีผู้เข้าสมัคร  6 พรรค ดังนี้

    

 

    

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง นักเรียนชั้น ป.1-6 ทุกคน 

กำหนดการโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

ณ ห้องประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

13.00 น.     อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการ รร.สาธิต ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ

13.20 น.      ลงคะแนนเลือกตั้งของนักเรียน ทุกระดับชั้น ตามลำดับ

15.30 น.     ประกาศผลการเลือกตั้งและให้พรรคที่ชนะการเลือกตั้งกล่าวขอบคุณ

15.40 น.     ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการ

 

 อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดระบบเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอัตโนมัติ

 

 

 

คุณครูยืนประจำเครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอัตโนมัติ เพื่อแนะนำการใช้งานให้แก่นักเรียน

ผลคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมสภานักเรียน

สถิติการเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 416 คน

จำนวนผู้มาเลือกตั้ง 382 คน (91.83 %)

จำนวนผู้ไม่มาเลือกตั้ง 34 คน (8.17%)

ใช้เวลาทั้งสิ้น 44 นาที

 

ลำดับที่ 1 พรรคราชพฤกษ์ 129 คะแนน  ร้อยละ33.77
ลำดับที่2 พรรครวมพลังสาธิต 111 คะแนน ร้อยละ29.06
ลำดับที่3 พรรคสาธิตก้าวไกล 85 คะแนน ร้อยละ 22.25
ลำดับที่4 พรรคสามัคคี 25 คะแนน ร้อยละ 6.55
ลำดับที่ 5 พรรคสาธิตส่งเสริม 19 คะแนน ร้อยละ 4.97
ลำดับที่ 6 พรรควัยใส 11 คะแนน ร้อยละ 2.88
ประสงค์ไม่ลงคะแนนเสียง 2 คะแนน ร้อยละ 0.52

 

อุปกรณ์ในการนับคะแนน : เครื่องลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอัตโนมัติ  จำนวน 4 เครื่อง เครื่องนับคะแนน จำนวน 1 เครื่อง

สามารถทราบผลได้ทันที หลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้น

ได้รับความอนุเคราะห์จาก กกต.จังหวัดบุรีรัมย์

 

ผู้ที่ได้ลำดับที่ 1 พรรคราชพฤกษ์

หัวหน้าพรรค ด.ญ. ปพิชญา ไกรรณภูมิ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

  ผู้อำนวยการแสดงความยินกับผู้ที่ชนะการเลือกตั้ง

  ด.ญ. ปพิชญา ไกรรณภูมิ กล่าวขอบคุณสำหรับคะแนนเสียง

 

ดูรูปภาพทั้งหมดที่นี่✨ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นายพิชิต มีสุข

นางสาวขัตติยา  จันตั้งอัด

แชร์ข่าวนี้