ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมรภ.บุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประเมินพัฒนาการ เพื่อเข้าศึกษา ปี 2563

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ในระดับชั้นบริบาล อนุบาล1  และประถมศึกษาปีที่ 1   ระหว่างวันที่ 6 มกราคม – 21 กุมภาพันธ์ 2563

บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว  ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าเรียนที่ได้บันทึกข้อมูลพร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนตามวันเวลา ที่กำหนด

ซึ่งได้รับเลขประจำตัวสอบแล้ว ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  ประเมินพัฒนาการ

ในวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 09.00-12.00 น.

สถานที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

จึงขอประกาศชื่อ ดังนี้

 

 

แชร์ข่าวนี้