ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เชิญชวนผู้ปกครองร่วมงานแสดงศักยภาพ และผลงานของนักเรียน ประจำปี 2562

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เชิญชวนผู้ปกครองร่วมงานแสดงศักยภาพ และผลงานของนักเรียน ประจำปี 2562

ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ในงานประกอบไปด้วย การแสดงผลงาน และความสามารถของนักเรียน ในทุกระดับชั้น เช่น การประกวดร้องเพลง โคฟเวอร์ แดนซ์

ขอเชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมซุ้มตลาดสาธิต ของนักเรียน

แชร์ข่าวนี้