ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เพื่อเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา 2567

ระดับชั้นที่เปิดรับสมัครชั้นบริบาล ชั้นอนุบาล 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นอื่นๆ

รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2566 – 9 กุมภาพันธ์ 2567

รับสมัคร ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

**ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 044-611221 ต่อ 1802 , 082-9463556

รายละเอียด ระเบียบ กำหนดการ และใบสมัคร  คลิกลิงค์ : https://drive.google.com/…/1_1RIW8ioFiPW4QtOefhFIw89Vuc…

แชร์ข่าวนี้