ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตฯ รับการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โรงเรียนสาธิตฯ รับการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม ประธานคณะกรรมฯ ได้เดินทางมาตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

แชร์ข่าวนี้