ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิตฯ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561   ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 2 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

     *ห้องเรียน GrapeSEED รับสมัครตั้้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 – 25 มกราคม 2561 

      *ห้องเรียนปกติ   รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 – 2 กุมภาพันธ์ 2561     

***สามารถสมัครได้ห้องธุรการ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 4461 1221 ต่อ 1802-3 หรือ 09 0181 2277 ไลน์ไอดี bru.ds

ดาวน์โหลด⇒   ระเบียบการสมัคร

ดาวน์โหลด⇒ ใบสมัคร 

แชร์ข่าวนี้