ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสาธิต มรภ.บร. ถวายเทียนพรรษาประจำปี 2565 ณ วัดถนนบ้านกระสัง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้จัดโครงการถวายเทียนวันเข้าพรรษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภับุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการ “ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบ้านถนนกระสัง ต.โคกเหล็ก อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์

กิจกรรมในโครงการเป็นการร่วมกันบริจาคเงินสมทบผ้าป่าสามัคคีโดยผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน เพื่อนำไปถวายพร้อมกับการถวายเทียนพรรษา ผ้าไตร ย่าม ธูปเทียนแพสักการะ เครื่องไทยธรรม  ซึ่งในปีนี้มียอดบริจาคของโรงเรียนสาธิต ทำบุญให้แก่วัดบ้านถนนกระสัง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  17,909 บาท  ยอดรวมกับมหาวิทยาลัย 59,999 บาท

วัตถุประสงค์ ถวายเทียนพรรษา

1) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ประวัติวันเข้าพรรษา
2) เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
3) เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของไทย
4) เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูมีจิตสาธารณเพิ่มมากขึ้น

 

 

แชร์ข่าวนี้