ข่าวประชาสัมพันธ์

“18 สิงหาคม วันวิทยาศาสตร์ ” ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการวันวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นวันสำคัญของประเทศไทย และมีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย กำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกๆปีซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงเมื่อ พ.ศ. 2411 ที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นเป็นประจำทุกปี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงได้จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

โดยในปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กิจกรรมในโครงการ ประกวดตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  วาดภาพระบายสีวิทยาศาสตร์ในจินตนาการ   ประกวดชุดรีไซเคิล ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6

และเข้าฐาน 6 ฐาน

1.ฐานเทียนเจล

2ฐานไฟฟ้าสถิตย์

3.ฐานวงจรไฟฟ้า

4.สไลม์

5.รถพลังงานลม

6.บิงโก (คณิตศาสตร์)

ได้รับการสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมาก

 

การโชว์ชุดรีไซเคิล ระดับชั้นประถมปลาย

 

และในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 นักเรียนโรงเรียนสาธิต ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันวิทยาศษสตร์ กับทางคณะวิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ประเภททีม จำนวน 3 ทีม
ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์

ผลการแข่งขัน

ด.ช.คูณฤกษ์ สมกิจศิริ
ด.ญ.เณย์ ชัยอริยวรวัฒณ์
นักเรียนระดับชั้น ป.6/1
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2

และในวันที่ 20 สิงหาคม 65
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ เนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2565 จำนวน 20 คน
ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22

 

แชร์ข่าวนี้