ข่าวประชาสัมพันธ์

GrapeSEED Thailand ส่งTrainer เข้าสังเกตการณ์สอนครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนสาธิต

GrapeSEED Thailand ส่งTrainer เข้าสังเกตการณ์สอนครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนสาธิต

วันที่ 16 และ17 พฤศจิกายน 2564 GrapeSEED Thailand เจ้าของหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษภายใต้โครงการ GrapeSEED
ได้ส่งTrainer เข้าสังเกตการณ์สอนครูชาวต่างชาติ ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชถัฏบุรีรัมย์ เพื่อติดตามแนะนำเทคนิคและวิธีการใช้สื่อการสอนได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานหลักสูตร GrapeSEED  https://www.facebook.com/watch/?v=793871851324667

      

วิธีการเรียนรู้ของนักเรียน

เน้นการใช้แนวความคิด, คำศัพท์, กลไกการใช้ภาษา
และเข้าใจในความหมายแทนการจดจำโครงสร้างทางไวยากรณ์

นักเรียนเรียนรู้ด้วยการฟังและจดจำคำภาษาอังกฤษ
– ประมวลผลและสื่อสาร
– โดยไม่ต้องคิดหรือแปลความหมายเสมือนภาษาแม่ของตน
โดยทำให้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีความหมายและมีความสนุกสนาน
GrapeSEED ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจ
โดยวิธีการสอนภาษาอังกฤษในแบบที่เด็กได้เรียนรู้
ตามแบบธรรมชาติ(ผ่านประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง)
GrapeSEED ช่วยสร้างแรงจูงใจและความคล่องแคล่ว
ในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

แบ่งเป็น 2 ช่วงอายุ

LittleSEED

   
เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ ใช้สำหรับเด็กอายุ 36 – 48 เดือน เป็นพื้นฐานสำหรับ
การทำความเข้าใจและ
การใช้ภาษาอังกฤษ,
สอนวิธีการออกเสียง, คำศัพท์
และสำนวนในการสื่อสารที่สำคัญ

 

GRAPESEED

          

 

 

 

    

สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 – 12 ปี เตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นแก่เด็กๆ

โดยทำความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการพูด, การอ่าน
และการเขียนได้อย่างสมบูรณ์แบบ.

ผู้ปกครองที่สนใจโปรแกรม GrapeSEED ให้กับบุตรหลาน สามารถดูข้อมูลได้ที่ https://grapeseed.com/

แชร์ข่าวนี้