ข่าวประชาสัมพันธ์

การเรียนการสอนระดับอนุบาล สัปดาห์ที่ 21

การเรียนการสอนระดับอนุบาล สัปดาห์ที่ 21

น้องบริบาลและน้องอนุบาล 1 เรียนหน่วย การเคลื่อนไหวท่าทาง 🏃‍♀️🏃

สาระที่ควรเรียนรู้
ร่างกายของเรามีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ในรูปแบบต่างๆเราควรเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ควบคู่กับความปลอดภัย🏃‍♀️🏃
อีกทั้งสัปดาห์นี้เด็ก ๆ ยังได้แต่งกายเลียนแบบผีต่าง ๆ ในวันฮาโลวีน เด็ก ๆ มีความตื่นเต้นและชื่นชอบกิจกรรมวันฮาโลวีนมาก ๆ ค่ะ🎃👻

อนุบาล 2 เรียนหน่วย หนูน้อยคนเก่ง

สาระที่ควรเรียนรู้
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองในการแต่งกาย เช่น การเก็บเสื้อผ้า การใส่เสื้อผ้า เป็นต้น การรักษาความสะอาดของร่างกาย ได้แก่ การอาบน้ำ สระผม แปรงฟัน ล้างมือหลังจากเข้าห้องน้ำ และก่อนรับประทานอาหารเราต้องปฏิบัติเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อการมีสุขอนามัยที่ดีและส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถดูแลตนเองในเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว รักการออกกำลังกายดูแลตนเองและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
อีกทั้งสัปดาห์นี้เด็ก ๆ ยังได้แต่งกายเลียนแบบผีต่าง ๆ ในวันฮาโลวีน เด็ก ๆ มีความตื่นเต้นและชื่นชอบกิจกรรมวันฮาโลวีนมาก ๆ ค่ะ🎃👻

อนุบาล 3 เรียนหน่วย สำรวจร่างกาย

สาระที่ควรเรียนรู้
เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ ตัวเรา ประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆของร่างกาย ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา การทำความสะอาด การรักษาความปลอดภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ได้เรียนรู้เกี่ยวกับน้ำหนักและส่วนสูงของตนเอง ซึ่งสามารถรู้น้ำหนักและส่วนสูงได้จากการช่างน้ำหนักด้วยตาชั่ง และวัดส่วนสูงด้วยที่วัดส่วนสูงมาตรฐาน
อีกทั้งสัปดาห์นี้เด็ก ๆ ยังได้แต่งกายเลียนแบบผีต่าง ๆ ในวันฮาโลวีน เด็ก ๆ มีความตื่นเต้นและชื่นชอบกิจกรรมวันฮาโลวีนมาก ๆ ค่ะ🎃👻

แชร์ข่าวนี้