ข่าวประชาสัมพันธ์

English camp 2020

โครงการ English camp 2020

วันอังคาร และวันพุธ ที่ 14, 15, 21, 22 กรกฎาคม 2563  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวมินทร์ ประชานันท์  ได้จัดโครงการ English camp

โดยมีวิทยากร  2 ท่าน ได้แก่ Mr.Walter koertge   Mrs.Mayuree koertge

กล่าวต้อนรับและเปิดงานโดย ผู้อำนวยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.โกวิท วัชรินทรางกูร

English Camp ในครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วม คือนักเรียนห้อง Grape SEED ชั้น ป.4 ป.5 ป.6    ณ ห้องแหล่งเรียนรู้ อาคาร 27 โรงเรียนสาธิตฯ

มีกิจกรรมดังนี้   Let’s play and learn

-Icebreaking ละลายพฤติกรรม

-ร้องเพลงภาษาอังกฤษ

-กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

-คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึก เป็นกระดาษ
– การใช้คำบอกอารมณ์ความรู้สึก ให้บอกตอบเป็นประโยค
– กิจกรรมทายเพื่อนๆ ว่าเพื่อนรู้สึกยังไงให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ
– บทสนทนากับเพื่อน2คน…ให้พูดเกี่ยวกับความรู้สึก
– ดูยูทูปตามที่เปิดให้ และให้บอกว่ารู้สึกอย่างไรกับวิดีโอนี้

นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษ กับเจ้าของภาษา ได้เล่นเกมส์ ทำกิจกรรม นอกเหนือจากในห้องเรียน  ผลโดยรวมนักเรียนให้ความสนใจ และมีส่วนร่วมกับวิทยากร  ได้เป็นอย่างดี

 

แชร์ข่าวนี้